בדיקת סקר לנגיף הפפילומה האנושי למניעת סרטן בצואר הרחם עשויה לנבא סיכון לסרטן פי הטבעת?

Chunqing Lin, Jiri Slama, Paula Gonzalez,  et al.; Cervical determinants of anal HPV infection and high-grade anal lesions in women: a collaborative pooled analysis. Lancet;  VOLUME 19, ISSUE 8, P880-891, AUGUST 01, 2019

נבדק הקשר בין בדיקת סקר לנגיף הפפילומה האנושי לגילוי סרטן צואר רחם לבין גילוי סרטן פי הטבעת בנשים.

קשר זה נבדק במחקר שהתפרסם ב- LANCET והוא סקר 36 מחקרים שבדקו למעלה מ 13,000 נשים. 

נמצא קשר בין  HPV מזן 16, מצב סרטני ומצב טרום סרטני בצואר הרחם לממצאים זהים בפי הטבעת.

במחקר נמצא שאצל כ 40% מהנשים שנשאו בצואר הרחם  HPV זן 16 נמצא זן זה גם בפי הטבעת.

עוד נמצא שאצל יותר מ 20% מהנשים עם מצבים טרום סרטניים בצואר הרחם נמצאו מצבים כאלו גם בפי הטבעת.

נושא זה מעניין לאור העובדה שבכל שנה מאובחנים בעולם למעלה מ- 18,000 אנשים עם סרטן פי הטבעת (1), כשרובן הן נשים (2). 

כתוצאה מהתפשטותו המתמדת  של נגיף הפפילומה האנושי (3), שכיחות סרטן פי הטבעת עולה מדי שנה (2).

מה הסיבה להתפתחות סרטן פי הטבעת?

הסיבה העיקרית להייוצרות מצב טרום סרטני מתקדם בפי הטבעת Anal High Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL). היא נוכחות מתמשכת של נגיף הפפילומה האנושי באיזור פי הטבעת (4) כשלאחר מכן מתפתח הסרטן בפי הטבעת (5) .

מעניין לדעת שבעוד שבצואר הרחם שכיחות זן 16 של ה HPV במקרי סרטן היא 70%, הרי ששכיחות נגיף זה מגיעה ל 90% מהמקרים של סרטן פי טבעת וב 80% מהמקרים של HSIL .

נמצא במחקרים שונים שנשים שעברו סרטן או טרום סרטן מתקדם (3CIN) בצוואר הרחם נמצאות בסיכון יתר לפתח סרטן פי טבעת (6-8).

להלן המסקנות כתוצאה ממחקר חשוב זה:

 1. צואר הרחם משמש כמאגר לנגיף הפפילומה האנושי ומשם הוא מגיע לפי הטבעת וגורם שם למצבים טרום סרטניים וסרטניים. (9-13), בניגוד למה שקורה אצל גברים שם ההדבקה בפי הטבעת נובעת גם ממגע מיני אנלי. 
 2. יש להיות עירניים להמצאות זן 16 בצואר הרחם כי הזן העיקרי לגרימת מצבים סרטניים וטרום סרטניים בפי הטבעת (5).
 3. במקרים של המצאות זן 16 בצואר הרחם ו/או מצבים טרום סרטניים ו/או סרטניים בצואר הרחם יש חשיבות רבה לביצוע אנוסקופיה, ולא פשוטה, אלא ברזולוציה גבוהה, באמצעות קולפוסקופ, כדי לשפר את יכולת האבחון ולגלות מצבים כמו טרום סרטן מתקדם ( HSIL ) בתעלה האנאלית, כפי שהוצע במקום אחר (17).
 4. בשל הקשר ההדוק בין מצב טרום סרטני בצואר הרחם למצב טרום סרטני בפי הטבעת ממליצה האגודה האירופית לאיידס לעשות לנשים עם שינויים טרום סרטניים בצוואר הרחם בדיקה רקטלית עם או בלי בדיקת פאפ מפי הטבעת כל 1-3 שנים (14). 
 5. בצרפת ההמלצות יותר מעמיקות ושם ממליצים לנשים עם שינויים טרום סרטניים בצואר הרחם לעשות גם בדיקה רקטלית וגם אנוסקופיה (15). 
 6. במדינת ניו-יורק בארה"ב מומלץ לנשים עם שינויים טרום סרטניים בצוואר הרחם לעבור הן בדיקה רקטלית והן משטח פאפ שנתית מפי הטבעת (16).

רשימת מאמרים

 1. de Martel C , Plummer M , Vignat J , Franceschi S: Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. Int J Cancer. 2017; 141: 664-670
 2. Islami F , Ferlay J , Lortet-Tieulent J , Bray F , Jemal A: International trends in anal cancer incidence rates. Int J Epidemiol. 2017; 46: 924-938
 3. Daling JR, Madeleine MM, Johnson LG , et al.: Human papillomavirus, smoking, and sexual practices in the etiology of anal cancer. Cancer. 2004; 101: 270-280
 4. IARC: Biological agents. Volume 100B. A review of human carcinogens. https://monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/mono100B.pdf. Date accessed: August 22, 2018
 5. Lin C , Franceschi S , Clifford GM: Human papillomavirus types from infection to cancer in the anus, according to sex and HIV status: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2018; 18: 198-206
 6. Hemminki K, Dong C , Vaittinen P: Second primary cancer after in situ and invasive cervical cancer. Epidemiology. 2000; 11: 457-461
 7. Ebisch RMF, Rutten DWE , IntHout J , et al.: Long-lasting increased risk of human papillomavirus-related carcinomas and premalignancies after cervical intraepithelial neoplasia grade 3: a population-based cohort study. J Clin Oncol. 2017; 35: 2542-2550
 8. Edgren G, Sparen P: Risk of anogenital cancer after diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia: a prospective population-based study. Lancet Oncol. 2007; 8: 311-316
 9. Castro FA, Quint W , Gonzalez P , et al.: Prevalence of and risk factors for anal human papillomavirus infection among young healthy women in Costa Rica. J Infect Dis. 2012; 206: 1103-1110
 10.  Kojic EM, Cu-Uvin S , Conley L , et al.: Human papillomavirus infection and cytologic abnormalities of the anus and cervix among HIV-infected women in the study to understand the natural history of HIV/AIDS in the era of effective therapy (the SUN study). Sex Transm Dis. 2011; 38: 253-259
 11.  Hernandez BY, McDuffie K , Zhu X , et al.: Anal human papillomavirus infection in women and its relationship with cervical infection. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005; 14: 2550-2556
 12.  Goodman MT, Shvetsov YB , McDuffie K ,et al.: Sequential acquisition of human papillomavirus (HPV) infection of the anus and cervix: the Hawaii HPV Cohort Study.            J Infect Dis. 2010; 201: 1331-1339
 13.  Marra E, Lin C , Clifford GM: Type-specific anal human papillomavirus prevalence among men, according to sexual preference and hiv status: a systematic literature review and meta-analysis. J Infect Dis. 2019; 219: 590-598
 14.  European AIDS Clinical Society; EACS guidelines version 9.1. http://www.eacsociety.org/files/2018_guidelines-9.1-english.pdf. Date: 2018. Date accessed: November 17, 2018
 15.  Morlat P: Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations du groupe d'expert. Cancers. Conseil national du sida et des hépatites virales/Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales. https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/10/experts-vih_cancers.pdf. Date: 2017. Date accessed: August 22, 2018
 16.  National AIDS Treatment Advocacy Project: NYS guidelines recommendations on anal pap smears. http://www.natap.org/2010/HIV/032510_01.htm Date accessed: August 22, 2018
 17.  Clifford GM ,Siproudhis L , Piroth L , et al.: Determinants of high-grade anal intraepithelial lesions in HIV-positive men having sex with men. AIDS. 2018; 32: 2363-2371

קבעו תור מהיר