האזורים האנטומיים האופטימליים לאיתור HPV בגברים הטרוסקסואלים: מחקר איתור HPV בגברים

Giuliano AR et al. The optimal anatomic sites for sampling heterosexual men for human papillomavirus (HPV) detection: the HPV detection in men study. J Infect Dis 2007;196:1146–1152

 

מדי פעם אני נשאל אם יש טעם בכלל לדגימת PCR ל HPV בגברים.בנוסף, באתרים ישראלים פה ושם נרשם שבכלל אין מקום ואין טעם לקחת דגימת PCR ל HPV בגברים כי התוצאה תהיה בכל מקרה שלילית.

מחקרים שונים מוכיחים שיש ערך רב ללקיחת דגימות PCR ל HPV מגברים.
המחקר שמצוטט לעיל בוצע בין השנים 2003-2006, על 463 גברים אקראיים. הגברים שנכללו במחקר היו בטווח הגילים 18-40 שנים, לא סבלו מעולם מסרטן הקשור ל HPV, ממחלת HPV או מקונדילומה, לא סבלו מעולם ממחלת מין, צריבה בשתן או הפרשה מהשופכה. כולם קיימו יחסי מין עם אישה בשנה האחרונה.

דגימות ה PCR ל HPV  נלקחו מהאזורים הבאים:

שופכה, עטרה של הפין, גוף הפין והעורלה, שק אשכים, חיץ בין נקבים, פי-טבעת, זרע ושתן.

סה"כ נמצאה שכיחות של  HPV בשיעור של 65.4% מכל הגברים.

מבחינת האזורים האנטומים, השכיחות של המצאות HPV  נמצאה כלהלן:

גוף הפין 49.9%, עטרה 35.8%, שק אשכים 34.2%.

השכיחות הנמוכה ביותר הייתה בשופכה 10.1% ובזרע 5.3%.

מסקנת החוקרים היא שבעת לקיחת דגימות PCR ל HPV  בגברים, יש לקחת דגימות מהאזורים הבאים: גוף הפין, עטרה, שק אשכים, חיץ בין נקבים ופי-טבעת.

כללי

נגיף הפפילומה האנושי (HPV) הוא גורם אטיולוגי הכרחי בהיווצרות סרטן צוואר הרחם, ולזיהום בגברים יש תרומה משמעותית בגרימת זיהום HPV הן באברי המין הנשיים בכלל ובצוואר הרחם בפרט והן בגרימת זיהום HPV בגברים (1-4)

מחקרים בנשים עם סרטן צוואר רחם מוכיחים שההתנהגות המינית של בני הזוג המיניים משפיעה על הסיכון של נשים לפתח ממאירות בצוואר הרחם (5).

מחקרים הוכיחו ששכיחות המצאות HPV בגברים נמצאה דומה לשכיחות שנמצאה אצל בנות הזוג שלהם (6).

במחקר אחר נמצא שאין הבדל אם דגימת ה PCR ל HPV  נלקחה ע"י רופא או ע"י האדם עצמו (7).

במחקר נוסף נמצא ששכיחות HPV בתעלה האנלית בגברים הומוסקסואלים הייתה פי-שניים מאשר בגברים הטרוסקסואלים (8).

 

References

  1. Agarwal SS et al. Role of male behavior in cervical carcinogenesis among women with one lifetime sexual partner. Cancer 1993;72:1666-9.

  1. Buckley JD et al. Case-control study of the husbands of women with dysplasia or carcinoma of the cervix uteri.Lancet 1981;2:1010-5.

  1. Thomas DB et al. Prostitution, condom use, and invasive squamous cell cervical cancer in Thailand. Am J Epidemiol1996;143:779-86.

  1. Zunzunegui MV et al. Male influences on cervical cancer risk. Am J Epidemiol 1986;123:302-7.

  1. Shah KV et al. Human papillomaviruses and anogenital cancers. N Engl J Med 1997;337:1386-8.

  1. Baken LA et al. Genital human papillomavirus infection among male and female sex partners: prevalence and typespecific concordance. J Infect Dis 1995;171:429-32.

  1. Richart RM et al. Examining male partners of women who have abnormal smears. Contemp Ob Gyn 1988;31:157-72.

 

  1. van der Snoek EM et al. Human papillomavirus infection in men who have sex with men participating in a Dutch gay-cohort study. Sex Transm Dis 2003;30:639-44.

קבעו תור מהיר