יעילות חיסון בסקוטלנד

Tim Palmer et al: Prevalence of cervical disease at age 20 after immunisation with bivalent HPV vaccine at age 12-13 in Scotland: retrospective population study. BMJ 2019;365: l1161.

חיסון שניתן לנערות בגילאי 12 ו 13 הביא לצניחה במספר הלוקות במצבים טרום סרטניים בגילאי ה20 שנים. המחקר נעשה בסקוטלנד על כ 140,000 נשים. נצפתה ירידה של 89% בשכיחות 3CIN, ירידה של 88% בשכיחות 2CIN וירידה של 79% בשכיחות 1CIN.

קבעו תור מהיר