יש קשר בין זיהום בנגיפי פפילומה לבין סרטן שלפוחית השתן

במחקר נכללו 100 בני אדם שנותחו בשל סרטן שלפוחית השתן.

אצל 12% מהם נמצאו נגיפי HPV.

נבדקו סמנים גידוליים נוספים ואושר הקשר בין זיהום בנגיפי פפילומה לבין התפתחות סרטן שלפוחית השתן.

 

Human papillomavirus and squamous cell carcinoma of the urinary bladder: DaBlaCa-10 study. 

Jorgensen KR; Hoyer S; Jakobsen JK; Jensen TK; Marcussen N; Wrist Lam G; Hasselager T; Thind PO; Toft BG; Steiniche T; Jensen JB. 

 

Scandinavian Journal of Urology. 52(5-6):371-376, 2018 Oct – Dec. 

 

קבעו תור מהיר