למרות פאפ תקין יש מצב טרום סרטני

Comparison of Colposcopic Biopsy Results of Patients Who have Cytomorphological Normal but HPV 16-18 or Other High-Risk HPV Subtypes Positive:  Aydogmus H; Aydogmus S. : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: Apjcp. 20(2):417-420, 2019 Feb 26. 

ההנחיות הנוכחיות מציעות מעקב חד-שנתי ע"י פאפ ו  PCR-HPV במקרים של תוצאת PCR-HPV חיובית לזנים מקבוצת הסיכון הגבוה (פרט ל 16 ו 18) ובמקרים שמשטח הפאפ נמצא תקין.

המחקר הנוכחי בדק אם עמידה בהנחיות אלו אינה מסכנת את הנשים בהתפתחות לכיוון ממאירות.

נבדקו 160 נשים עם משטח פאפ תקין.

הן חולקו ל-2 קבוצות: האחת עם זני HPV 16 ו 18 והשנייה עם זני HPV מקבוצת הסיכון הגבוה פרט לזנים 16 ו 18.

כולן עברו גרידת תעלת צוואר (ECC)וביופסיה מצוואר הרחם וחלקן קוניזציה (LEEP).

בקבוצת הזנים 16 ו 18 נמצאו 48% נשים עם מצב טרום סרטני חמור (HGSIL) ו 7.2% עם מצב טרום סרטני קל (LGSIL) ו 44.6% עם מצב נורמלי.

בגרידת תעלת צוואר ECC נמצאו 10.8% עם מצב טרום סרטני חמור (HGSIL) ומצב טרום סרטני קל ב 1.2% (LGSIL).

מתוך אלו שעברו קוניזציה ב 10% נמצאו שוליים מעורבים והשאר היו חופשיים מגידול.

בשום מקרה לא נמצא סרטן צוואר הרחם.

בקבוצה עם הזנים מקבוצת הסיכון הגבוה ללא זנים 16 ו 18, ל 15.6% היו מצבי טרום סרטן חמורים HGSIL.

אף כי אחוז זה נמוך ממה שנמצא בקבוצת ה 16-18, עדיין זה אחוז שאין להתעלם ממנו.

 

המסקנה, שבמקרים של נוכחות זני HPV מקבות הסיכון הגבוה, כולל זנים 16 ו 18, עם תשובת פאפ תקינה, יש לקחת דגימות מצוואר הרחם.

קבעו תור מהיר