מצבים טרום סרטניים בצואר הרחם

במרבית המקרים, סרטן צואר רחם מתפתח בקצב איטי על פני שנים. לפני שמתפתח הסרטן, הצוואר עובר שינויים אבנורמלים הנקראים דיספלזיה [Cervical dysplasia [.

כאשר תופסים את סרטן צואר הרחם מספיק מוקדם אזי קל יותר לטפל בו והשרידות לאחר מכן גבוהה.

זאת הסיבה בגללה נשים עוברות משטח צוואר רחם הקרוי משטח פאפ.

כאשר תשובת הפאפ חוזרת לא תקינה אזי יש מספר קטגוריות, הנכללות בהגדרה הכללית -דיספלזיה- שמתארות את הסיבה למצב הפתולוגי:

סוגי דיספלזיה במשטח פאפ:

תאים קשקשיים לא אופייניים בעלי משמעות לא ברורה

טרום סרטן ברמה נמוכה

  • LGSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)/ CIN1

טרום סרטן ברמה מתקדמת או חמורה

  • HGSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)/ CIN2-3

תאים בלוטיים לא אופייניים

  • AGC (atypical glandular cells on a Pap smear)

ראוי לדעת שדיספלזיה במשטח פאפ אינה מעידה על סרטן צוואר הרחם ואף לא על מצב טרום סרטני שם. הצעד הבא הנדרש הוא קולפוסקופיה ודגימת צואר.

רק אבחנה של דיספלזיה בתשובת הביופסיה של הצואר תחייב דיון ויתכן טיפול בהתאם לתוצאה.

לאחר קבלת תשובת פאפ של מצב טרום סרטני או מצב של ASCUS יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. קולפוסקופיה
  2. בדיקת PCR לנגיפי HPV
  3. לרוב תילקח ביופסיה
  4. לעתים תלקח דגימה מתוך תעלת הצואר בשיטת הגרידה העדינה [ECC=Endo Cervical Curettage]

ראוי לדעת שרוב תשובות הביופסיה הן תקינות.

במיעוט המקרים מתקבלת תשובת הביופסיה  – מצב טרום סרטני מתקדם – HGSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)/ CIN2-3

מצב זה נגרם במרבית המקרים בשל זיהום על ידי נגיפי הפפילומה (HPV), ולרוב על ידי זנים 16 ו 18 מקבוצת הסיכון הגבוה. אם מצב זה אינו מטופל הוא עלול להתקדם לכוון סרטן צוואר הרחם וגם להתפשט לאברים סמוכים. משך הזמן עד התפתחות סרטן יכול לנוע מחודשים ועד שנים.

במקרה שכזה הרופא ימליץ על ביצוע קוניזציה.

אם תשובת הביופסיה היא  – מצב טרום סרטני קל – LGSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion)/ CIN1   אזי ברוב המקרים הרופא ימליץ על מעקב, שכן מצב זה לרוב חולף מעצמו וללא טיפול.

מצבים טרום סרטניים מתפתחים גם בנשים עם תשובת פאפ תקינה, ללא דיספלזיה.

על פי מחקרים שונים במקרים של תוצאת פאפ תקינה יש לעשות בדיקת HPV PCR.

כאשר תוצאת ה PCR היא חיובית [לא תקינה], יש סיכון של 5-30% להמצאות מצב טרום סרטני בינוני [2CIN] וסיכון של 4-44% להמצאות מצב טרום סרטני חמור [3CIN].

קבעו תור מהיר