שכיחות וגורמים הקשורים לזיהום משולב של HPV וכלמידיה בצעירות ובצעירים

Nonato DR et al.: Prevalence and factors associated with coinfection of human papillomavirus and Calamydia trachomatisin adolescents and young wemen. Am J Obstet Gynecol 2016;215:753.e1-9.

 

ידוע שנגיפי ה-HPV וחיידקי הכלמידיה טריכומטיס חולקים אותה דרך של העברה והדבקה ביחסי מין ושיש להם גורמי סיכון דומים. כל אלו מרמזים שזיהום משולב בשני אורגניזמים אלו עלול לגרום לשינויים טרום-סרטניים בתאים.

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק שכיחות של נגיפי HPV וחיידקי כלמידיה בו-זמנית בצעירים ובצעירות ולזהות גורמים הקשורים לזיהום המשולב.

במחקר נבדקו 276 צעירות בגילאים 15-24 שהיו פעילות מינית, ונלקחו בדיקות PCR ל- HPV וכלמידיה. נמצאה שכיחות של 9.1% של כלמידיה ו- 47.1% של HPV.

שכיחות של זיהום בשניהם גם יחד הייתה 5.8% – שכיחות של משטחי פאפ פתולוגיים הייתה 12.3%.

גורמים משותפים לזיהום בשני אורגניזמים אלו היו: התחלת יחסי מין מתחת לגיל 16 שנים ושינויים פתולוגיים במשטחי פאפ.

המסקנה של המחקר היא שיש לבדוק המצאות כלמידיה טריכומטיס במקרים של זיהום ב HPV והפוך.

קבעו תור מהיר